Erling is an Umeå-based figurative oil painter. He was born 1955 in Denmark.
Erling is a retired surgeon and researcher. However, creating art has always been a part of his life.
Oil paint is his preferred medium. He uses a wide range of subject matter. However, painting people is dominating his art. 
He is fascinated by the relationship between light, colour and form. The balance of light and darkness makes the major part of an artwork. Interpreting light and colour believably is an essential part of achieving a realistic painting. 
Through his art, he encourages people to observe and contemplate the world around them.

Exhibitions
2022 Jury selected works. Summer Salon, Umeå Art Association, Sweden.
2023 Jury selected works. Summer Salon, Umeå Art Association, Sweden.
2024 Spring Exhibition Atelier 53, Umeå, Sweden.
GDPR
Information om Kakor och webbplatsstatistik
Genom att använda denna webbplats godkänner du min personuppgiftspolicy. Kakor användas för att öka funktionaliteten av webbplatsen. Google Analytics kan användas för webbplatsstatistik statistik över besökta sidor. Du accepterar användningen av kakor/webbplatsstatistik genom att fortsätta använda denna webbplats.
Samtycke
Genom att lämna dina personuppgifter, exempelvis i samband med mejlkontakt godkänner du och samtycker till att jag behandlar dina personuppgifter i enlighet med följande personuppgiftspolicy.  
Jag värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att hantera mejlkontakter. Dina uppgifter lagras så länge jag har en rättslig grund att behandla dina uppgifter. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer.
Tredjepartsinformation
Jag säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar eventuellt inte tredje part som kan driva min webbplats.
Personuppgiftsansvarig.
Jag är personuppgiftsansvarig för alla typer personuppgifter som kommer mig tillhanda och jag behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning​​​​​​​
Personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.
Vilka uppgifter lagras?
Förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.
Uppgifterna lagras så länge det finns en rättslig grund att behandla dina uppgifter.
Rätten till tillgång
Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.
Rätt till rättelse
Du har rätt att be mig uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.
Rätten att bli glömd
Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Är du missnöjd med min behandling av dina personuppgifter, hör av dig så gör jag mitt bästa för att bemöta dina önskemål.
Ändringar i de Allmänna Villkoren
Jag förbehåller mig rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras på webbplatsen. De ändrade villkoren anses accepterade i samband med besök på webbplatsen.
Tvist
I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. alt http://ec.europa.eu/consumers/odr
Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.
Back to Top